Snoeien

Snoeien is het verwijderen van delen van planten. Het kan hierbij gaan om kruidachtige delen bij kruidachtige planten, druiven alsook houtige delen bij struiken en bomen. Bij planten die alleen op tweejarig hout bloeien moet opgepast worden met snoeien, want anders kunnen er geen bloemen ontwikkelen. Snoeien dient meerdere doelen: Het in een gewenste vorm brengen van de plant. De zogenaamde vormsnoei. Het optimaliseren ten behoeve van een grotere vruchtenoogst.

Recent Content