Karwei (klus)

Een karwei is een klus die geklaard moet worden, hetzij als deel van een opdracht van een klant of gezagdrager, hetzij omdat men zichzelf iets ten doel heeft gesteld. Het woord werd opgeschreven als “corweie” in 1294. De betekenis was oorspronkelijk dezelfde als die van het Franse woord corvée, namelijk “herendienst”, van het middellatijnse corvada, van corrogâta (opera), “werk waartoe men (in casu de herendienstplichtigen) wordt opgeroepen”, van corrogâte, “oproepen”.

Recent Content