Constant (eigenschap)

Constant is een begrip uit de wiskunde en de natuurkunde dat onveranderlijkheid uitdrukt. Met constant wordt bedoeld dat een grootheid een niet veranderlijke waarde heeft, en niet afhankelijk is van andere parameters. De grafiek van de functie y=c, met c een willekeurige constante, ziet er in een diagram met x- en y-coördinaten uit als een horizontale lijn (zie de afbeelding hiernaast). De afgeleide van een constante functie is gelijk aan nul.

Recent Content