Bar (druk)

De bar is een niet SI-eenheid van druk, maar is wel een blijvend erkende eenheid die heel vaak in de industrie en het dagelijkse leven gebruikt wordt. De SI eenheid is de pascal (Pa). Een bar is precies gelijk aan 100 000 Pa = 100 kPa. Van deze eenheid kunnen decimale veelvouden en delen worden gevormd. Het meest gebruikelijke is de millibar, vooral voor het aangeven van de atmosferische druk. Eén bar betekent dat er 10 newton (bij benadering 1 kgf) drukt op één vierkante centimeter.

Recent Content