Het onderhoud van de rookmelder: Wat zijn de kosten en wie moet die betalen?


Inmiddels zijn in de meeste deelstaten ook de laatste overgangsperiodes verstreken – wat betekent dat in elk gehuurd appartement een rookmelder moet worden geïnstalleerd in alle slaapkamers en op alle toegangswegen naar de vluchtweg. Bijna overal zijn de verhuurders hiervoor verantwoordelijk – in sommige landen kunnen de huurders ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, zo niet, dan betalen ze er in ieder geval voor. Hoe duur het onderhoud van rookmelders is, kunt u in een interview met de kostencontrole-expert achterhalen.
onderhoud rookmelder kosten

Vraag: Wat zijn de kosten voor het onderhoud van een rookmelder?

Kostencontrole expert: Dit is altijd afhankelijk van het individuele geval, de doorslaggevende factor is natuurlijk hoeveel rookmelders er in het appartement zijn geïnstalleerd, welk type rookmelder het is en welk soort onderhoud er moet worden uitgevoerd. Dit kan van geval tot geval verschillen.

Allereerst moet men onderscheid maken tussen de onderhoudskosten:

  • de kosten van de batterij, als de batterij moet worden vervangen
  • de kosten voor het onderhoud op afstand van detectoren met een overeenkomstige internetcapaciteit
  • de kosten voor het huren van de detectoren (in tegenstelling tot de aankoop ervan)

De eenvoudigste manier van onderhoud is het vervangen van de batterijen van de eenvoudige detectoren, die nog steeds op batterijen werken. De huurder maakt dan alleen nog maar kosten voor de batterij.
rookmelder kosten

De kosten voor het onderhoud van rookmelders bedragen enkele euro’s per jaar per rookmelder.

Afhankelijk van het model van de detector kunnen kosten tussen 1,50 EUR en 3 EUR per jaar en rookmelder worden verwacht. De huurder kan de functietest zelf uitvoeren door een overeenkomstige knop op de detector in te drukken. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, maken de meeste detectoren automatisch een geluid om aan te geven dat de batterijen moeten worden vervangen.

Voor duurdere detectoren die de optie van onderhoud op afstand hebben, variëren de onderhoudskosten per detector van ongeveer 5 EUR tot 15 EUR per jaar. In dit geval hoeft niemand het huis te betreden om de detector te controleren, de controle kan worden uitgevoerd door middel van onderzoek op afstand en het op afstand testen van de detector.

Met detectoren die niet gekocht maar gehuurd worden, is het geheel vaak wat ingewikkelder. De onderhoudskosten worden vaak niet apart vermeld, maar zijn direct inbegrepen in de jaarlijkse huurprijs van de detector. In dit geval moet steeds per geval worden beslist wie daadwerkelijk welke kosten moet dragen.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Onze huisbaas heeft 4 rookmelders voor ons appartement. We zullen zelf verantwoordelijk zijn voor het vervangen van de batterijen (9V-blok) in de toekomst. We vergelijken dit aanbod met een ander aanbod dat de verhuurder ons deed: de aankoop van duurdere detectoren, die echter een ingebouwde 10-jarige batterij hebben, maar jaarlijkse onderhoudskosten van 5,60 EUR per detector met zich meebrengen.

Werk Prijs
Batterijkosten per jaar 12 EUR
Verdeling van de aankoop (11 % van de totale kosten) 3,74 EUR huurverhoging per jaar
Jaarlijkse functionele test 0,00 (uitgevoerd door de huurder zelf)
Totale kosten per jaar 15,74 EUR
Totale kosten in 10 jaar (geëxtrapoleerd) 157,40 EUR
Kostenvergelijking met duurder systeem met 10 jaar batterij en onderhoud op afstand Kostenverdeling (11 %) 123,20 EUR, jaarlijks onderhoud 5,60 EUR =179,20 EUR Totale kosten in 10 jaar

De getoonde kosten zijn gemaakt in een specifiek individueel geval. Ook de kosten voor andere aankopen van rookmelders kunnen sterk variëren. Ons kostenvoorbeeld toont echter duidelijk aan dat de kosten voor eenvoudige en goedkope rookmelders met verwisselbare batterijen heel interessant kunnen zijn, ook al moeten de batterijen vaak worden vervangen.

Vraag: Wat bepaalt de onderhoudskosten voor rookmelders?

rookmelder batterij

Als de batterij moet worden vervangen, worden er hogere kosten gemaakt.

Kostencontrole-expert: De doorslaggevende factor hierbij is

  • Of de detector nu een vaste batterij is of een verwisselbare batterij (veel goedkopere modellen)
  • of het onderhoud wordt uitgevoerd door de huurder, door de conciërge ter plaatse of via onderhoud op afstand
  • welke staatswetten van toepassing zijn (verplichting tot verwerving en onderhoud en regulering)
  • of de rookmelders daadwerkelijk worden gekocht of slechts van één leverancier worden gehuurd

Vraag: Welke kosten moet een huurder eigenlijk betalen?

Kostencontrole-expert: Dat is niet zo eenvoudig te verduidelijken. Bij rookmelders hebben we in totaal drie verschillende mogelijke kostencategorieën:

  • de acquisitiekosten
  • indien nodig, ook de huurkosten (meestal met inbegrip van onderhouds- en servicekosten)
  • de onderhoudskosten

In de eerste plaats is het belangrijk om te weten wat er in het toepasselijke staatsrecht is voorzien. In de meeste deelstaten is de verhuurder verantwoordelijk voor de aankoop en de huurder voor het onderhoud. In die staten waar geen duidelijke overeenkomst is bereikt, zijn individuele overeenkomsten toegestaan.

De aankoopkosten zijn zogenaamde moderniseringskosten, wat betekent dat de verhuurder tussen 8% en 11% van de totale aankoopkosten aan de huurders mag toerekenen als de huurprijs stijgt. In de meeste gevallen zal dit waarschijnlijk niet leiden tot een bijzonder grote huurverhoging, maar wel tot een verhoging van de kosten voor de maandelijkse huur.

Aan de andere kant wordt het veel moeilijker als de verhuurder de apparatuur niet koopt maar huurt van een overeenkomstige aanbieder. Of deze kosten dan gemakkelijk volledig kunnen worden doorberekend aan de huurders is juridisch omstreden. Tot nu toe hebben de rechtbanken hierover verschillende beslissingen genomen. Als de huurkosten ook – automatisch inbegrepen – onderhoudskosten omvatten, maakt de toerekening aan de huurders de zaken nog ingewikkelder. Hier moet eerst duidelijk worden gemaakt of deze kosten überhaupt te verdelen zijn. Als dit niet het geval is, blijft de verhuurder met het volledige bedrag van de kosten zitten.

De zuivere onderhoudskosten daarentegen kunnen zonder problemen en volledig aan de huurders worden toegerekend. De meeste rechtbanken zien het ook zo. Ofwel is de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud (staatswetten), in welk geval hij de kosten mag verdelen, ofwel is de huurder al verantwoordelijk voor het onderhoud. In dat geval moet hij duidelijk ook de kosten dragen.

Voorwaarde voor de toerekenbaarheid is echter dat er een overeenkomstige overeenkomst in het huurcontract is opgenomen.

Recent Content